100% Gratis     Uniek in Nederland     Actuele kortingen     Altijd de beste deals!    
/Actievoorwaarden
Actievoorwaarden 2017-10-16T16:08:44+00:00

Actievoorwaarden winacties

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van VerhuisLAB. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

1. Winacties worden uitgeschreven door VerhuisLAB, onderdeel van Desk Services B.V., gevestigd te Maastricht. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. VerhuisLAB kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Medewerkers van VerhuisLAB / Desk Services B.V. zijn uitgesloten van deelname.

14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door VerhuisLAB voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door VerhuisLAB.

16. VerhuisLAB handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met VerhuisLAB via: 085 – 4000 172 of per e-mail via:  [email protected] Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.