100% Gratis     Uniek in Nederland     Actuele kortingen     Altijd de beste deals!    
/Privacy- en cookieverklaring VerhuisLAB
Privacy- en cookieverklaring VerhuisLAB 2017-08-04T15:32:57+00:00

Privacy- en cookieverklaring VerhuisLAB

Via de website van VerhuisLAB (www.verhuislab.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VerhuisLAB is een handelsnaam van Desk Services B.V. (hierna “VerhuisLAB”). VerhuisLAB acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Desk Services B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die in het kader van VerhuisLAB plaatsvindt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2017.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • betalingsgegevens, waaronder het IBAN-rekeningnummer;
 • aankoopbewijzen;
 • geslacht;
 • soort woning;
 • interesses verkregen uit vragenlijst;
 • IP-adres.

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat samenhangt met of nodig is in het kader van:

 • het samenstellen van een profiel op basis van uw interesses, voorkeuren en woonplaats;
 • het versturen van een nieuwsbrief waarin geselecteerde promotie-acties onder de aandacht worden gebracht;
 • het weergeven van geselecteerde promotie-acties op verhuislab.nl die aansluiten op uw profiel;
 • het doorsturen van uw verzoek tot deelname aan promotie-acties aan de betreffende partner, zodat de partner deze in behandeling kan nemen;
 • het maken van anonieme, geaggregeerde statistieken en rapportages voor generieke marketingrapportages;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Wanneer u een verzoek tot deelname aan een promotie-actie indient, vragen wij u namens de betreffende partner om toestemming voor het verwerken van de hierboven vermelde persoonsgegevens, een IBAN-rekeningnummer en de tenaamstelling hiervan, bewijs van aankopen en (afhankelijk van de betreffende promotie-actie) mogelijk ook andere persoonsgegevens. De partner is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, want u sluit een overeenkomst met deze partij. Voor informatie over de manier waarop deze partner omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich tot de betreffende partner wenden. Voor onze partners verwerken wij alleen gegevens indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • het op uw verzoek afhandelen van een promotie-actie van één van onze partners, waaronder het controleren en uitbetalen hiervan. Wij hebben hier slechts een uitvoerende rol en werken in opdracht van de betreffende partner.

Registreren voor promotie-acties

U kunt een account aanmaken zodat u deel kunt nemen aan de promotie-acties die via VerhuisLAB aan u worden aangeboden. Via uw account kunt u de door u opgegeven persoonsgegevens inzien, aanvullen en aanpassen. Tevens kunt u via uw account terugzien van welke promotie-acties u gebruik hebt gemaakt.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de promotieaanbiedingen van onze partners. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Reminders

Via VerhuisLAB kunt u reminders instellen voor promotie-acties. Heeft u een reminder ingesteld, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer de actie bijna verloopt. Zo mist u nooit een actie.

Verstrekking aan derden

Wij zullen in het kader van uw verzoek tot deelname aan een promotie-actie uw persoonsgegevens enkel aan onze partners verstrekken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Door toestemming te geven voor de verstrekking aan de betreffende partner geeft u ook toestemming aan die partner om uw persoonsgegevens te verwerken voor het deelnameverzoek en voor marketingactiviteiten. Voor meer informatie over de manier waarop de betreffende partner met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u terecht bij de betreffende partner.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat nodig is in het kader van onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via externe partijen die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager.

Wij gebruiken Google Analytics en Google Tag Manager ter informatie over de kwaliteit en effectiviteit van onze diensten zonder dat hierbij persoonsgegevens worden verzameld. Het staat u vrij om deze cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de wijze waarop wij de verschillende cookies gebruiken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Zo zorgen wij ervoor dat uw privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager om scripts en cookies makkelijker te in te laden in onze website. Hierbij geen worden persoonsgegevens verzameld en gedeeld met Google. Het gebruik van Google Tag Manager is essentieel voor het leveren van onze dienst.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, gezien het doel waarvoor wij de betreffende persoonsgegevens verwerken. Indien u uw account beëindigt, zullen wij de daarin verwerkte persoonsgegevens verwijderen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden daarom aan om regelmatig op deze pagina terug te keren, zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen. Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

VerhuisLAB

Withuisveld 15

6226 NV MAASTRICHT

[email protected]

085 40 00 172